http://www.lelewel.up.krakow.pl
Grupa badawcza "Towarzystwo Lelewelowskie"
Polski

GRUPA BADAWCZA
"TOWARZYSTWO LELEWELOWSKIE"

historia i filozofia geografii
 

O nas:
Grupa Badawcza "Towarzystwo Lelewelowskie"  to zespół powołany w celu prowadzenia badań w zakresie filozofii i historii myśli geograficznej, stawiający sobie za cel przede wszystkim wypracowanie metodologii i konwencji badawczych zgodnych z syntetycznymi celami, jakie przed geografią stawiano w klasycznym okresie jej rozwoju. Konieczność podjęcia prac zmierzających do restauracji geografii w jej klasycznym kształcie wynika z współczesnego kryzysu jej tożsamości i narastajacych trudności w zdefiniowaniu geografii i jej przedmiotu przez samych geografów. Z drugiej strony, w literaturze coraz częściej pojawiają się stwierdzenia podważające zasadność syntetycznych dążeń w geografii.

Nasza działalność:


Pierwszą publikacją zwartą, która w dużej części powstała w związku z działalnością Grupy Badawczej „Towarzystwo Lelewelowskie” jest praca Witolda Wilczyńskiego „Ideowe źródła i tożsamość geografii”, wydana w 2011 nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Dotychczas ukazały sie dwie Teki Towarzystwa:

Teka 1: Koncepcje Wacława Nałkowskiego w świetle osiągnięć współczesnej nauki i filozofii, red. W. Wilczyński, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, tom 2, 2011, s. 142 (Wydawnictwo Naukowe UP Kraków)
Teka 2: A Source Book of the Polish Classical Geography, red. W. Wilczyński, Wydawnictwo DEHON, Kraków 2012, (English version).
Teka 3: Elementarz geograficzny (skrypt dla studiujących), Instytut Geopolityki, Częstochowa 2014, .

Szanowni Państwo,

w poniedziałek 12 grudnia 2016 r. w Krakowie odbędzie się ogólnopolskie seminarium dyskusyjne

ELITY RODOWE PRZEDWOJENNEGO LWOWA. TRADYCJE – OSIĄGNIĘCIA – UPADKI.

Organizatorzy: Grupa Badawcza Towarzystwo Lelewelowskie działająca przy Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, Śródmiejski Ośrodek Kultury oraz kwartalnik Cracovia Leopolis upraszają o obecność osób zainteresowanych zabraniem głosu. Pragniemy zainicjować dyskusję o zacnych lwowskich rodzinach: polskich, ukraińskich, austriackich, ormiańskich, żydowskich i in., które przed 1945 r. wywarły zauważalny wpływ na życie gospodarcze, kulturalne, polityczne i religijne miasta oraz II RP. Problematyka kresowa w naszym kraju od lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem, nasze seminarium stanowi kontynuację zeszłorocznego wydarzenia traktującego o spuściźnie naukowej uczonych przedwojennego Lwowa. Wierzymy, że i tym razem gromadząc grupę obeznanych specjalistów, ale i sympatyków tematu w tym Lwowian i Kresowian, stworzymy forum wymiany wiedzy, krzewiąc przy okazji i jednocześnie oddając hołd miastu Ojczyźnie tak drogiemu.


Badaczy zainteresowanych powyższymi zagadnieniami i chętnych do wspólpracy zapraszamy do kontaktu z W. J. Wilczyńskim, poprzez pocztę elektroniczną: grzymianie@op.pl

Grupa Badawcza "Towarzystwo Lelewelowskie" od roku 2016 funkcjonuje w ramach Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, które jest stowarzyszeniem naukowym posiadającym status organizacji pożytku publicznego, jako Komisja Historii i Filozofii Geografii i Geopolityki. Informacje na stronie www.ptg.edu.plPOLECANE PUBLIKACJE:
-- WILCZYŃSKI, W. J., On the Necessity of the History of Geographical Thought (w:) Bulletin of Geography: Socio-economic series, vol 11, 2009, s. 5-14. (WN UMK / Versita)


zobacz także:
www.rigeo.org - Strona zaprzyjaźnionej grupy o pokrewnych zainteresowaniach.

Webmaster: S. Dorocki

 


 
Polski English